Spring til indhold

Om klubben

Begyndelsen for Nolds Bådebyggeri
Med stigningen i levestandard op gennem 1900-tallet bredte traditionen med fritidssejlads sejlads sig også til knap så bemidlede samfundslag. I Næstved organiserede sejlerne sig i Næstved Sejlklub i 1934 med lystbådehavn i Næstved Kanal. Det var baggrunden for, at et lille bådebyggeri så dagens lys i 1939 lige ved siden af på en grund udlejet af Næstved Havneudvalg. Stort set alle lystbåde var dengang bygget i træ. Endnu en bådebygger og derefter Næstved Sejlklub var inde over før Arnold Nielsen ”Nold” (deraf navnet Nolds Bådebyggeri) kom på banen i 1955. Der blev han indtil ca.1985 og der blev søsat mange nye lystbåde og repareret og vedligeholdt endnu flere i alle årene.

Forening overtager
Skarøksen stiftes i 1986. Fællesskabet er i højsædet og håndværkstradition føres videre fra ”gamle dage” i form as selvbyg, reparationer og diverse. Fra starten med fokus på træskibe men også med fremsynet tanke på det nye byggemateriale: glasfiber. Foreningen køber bådebyggeriet for 1 krone og har siden (fra 1988) lejet arealet af Havneudvalget / Næstved Havn.

Skarøksen i dag
Nolds bådebyggeri ligger stadig som en kulturhistorisk perle ved kanalen til Næstved Erhvervshavn. Nye tider, samme tradition og fællesskab: Fritidssejlads for sejl og eller motor i en økonomisk klasse hvor de fleste kan være med. Grundmaterialet er nu mest glasfiber som langt hen ad vejen er nemmere at tøjle for menigmand end træ – så man kan til en vis grad klare sig uden en professionel bådebygger. Men der er stadig meget træ blandet ind i de forskellige konstruktioner. Her kommer værksted og maskinpark stærkt ind i billedet. Bådene bygges nu andre steder, men vedligeholdes stadig overvejende lokalt.