Tilfoejelser til generalforsamlingen 2023 - Skarøksen

Gå til indhold
Tilføjelser til generalforsamlingens dagsorden:

Pkt. 6.
Forslag 1.
Vedtægtsændring:
"Ved økonomiske dispositioner ud over budgettets rammer, samt ved dispositioner vedrørende køb, salg eller pantsætning og lignende, tegnes klubben af formand, kasserer samt minimum 1 bestyrelsesmedlem ved underskrift."

Forslag 2.
"På baggrund af tildeling af 350.000,- kr. i fondsstøtte igangsættes udskiftning af tag, facade mod Kanalen, forhøjelse af sokkel mv. indenfor budgettets rammer."

Forslag 3.
"På baggrund af tilladelse til at opføre bro langs brinken, udføres dette når Næstved Havn har forstærket denne. Forventet udgift ca. 25.000,- kr."

 Pkt. 7-8
På valg:
René (ingen kandidater har meldt sig indenfor tidsfristen)
Gunnar  (bestyrelsen foreslår Per Visler, Gunnar stiller sig til rådighed som suppleant.)
 
              
© skarøksen.dk
SKARØKSEN Kanalvej 26 4700 Næstved Tlf. 5572 3404
Tilbage til indhold