Retningslinjer - Skarøksen

Gå til indholdRetningslinier for Skarøksen


-Overordnet styres klubben af bestyrelsen efter gældende og vedtagne regler/retningslinier samt forordninger, som er besluttet på generalforsamlingen.

-Bestyrelsen sætter retningslinierne for den daglige drift.

-Forhold der vedr. foreningen skal koordineres med bestyrelsen. Det kan være: indkøb - investeringer - ombygning - arrangementer mm.

-Klubben er alsidig med mange aktiviteter, men der er kun én klub, dvs. Skarøksen på matriklen, og kun én økonomi både på indtægts- og udgiftssiden.

-Alle medlemmer er ligeværdige med ligeværdig adgang til alle faciliteter beliggende på Skarøksens matrikel.

-Besøgende (ikke- medlemmer) dvs. venner - bekendte - familie er velkomne.

-Udefra kommende kan dog ikke anvende værkstedsfaciliteter eller lokaliteter, ej heller kan udefra kommende (ikke- medlemmer) bruge Skarøksen som dagligt værested.

-Udefra kommende har ikke adgang til og faldbyde og handle i foreningen Skarøksen.

-Al handel af enhver art som kan betragtes som organiseret og kommerciel er ikke tilladt.

-Bestyrelsen indkalder efter behov til div. pligtarbejde.

-De daglige brugere af lokaler, værksteder etc. må nødvendigvis yde en brugerindsats vedr. oprydning, vedligeholdelse og ansvarlig omgang med værktøj, forbrug af ressourcer etc.

-Medlemmer kan ikke løbende opbevare, opmagasinere, og råde over større områder på Skarøksens matrikel.

-Der forventes en ansvarlig og ordentlig omgangstone medlemmerne imellem.

-Nye medlemmer, som ønsker optagelse i foreningen, forventes af forpligtige sig til og anvende vandplads eller vinterplads i Skarøksens regi.

-På vinterpladsen kan stativer og effekter til overdækning af både blive stående i opryddet og velordnet stand.

-Både kan højest stå på pladsen ubenyttet hen i 2 sæsoner, herefter skal der indgås en skriftlig aftale med bestyrelsen om hvorvidt båden forsat skal stå på pladsen og under hvilke økonomiske forhold.

- Cykler og knallerter skal parkeres i cykelskuret.

-Hunde må ikke løbe løs på pladsen.


Bestyrelsen februar 2013.

© skarøksen.dk
SKARØKSEN Kanalvej 26 4700 Næstved Tlf. 5572 3404
Tilbage til indhold