Beretning fra formanden i skaroeksen - Skarøksen

Gå til indhold
Bestyrelsen har i det forløbne år afholdt 7 bestyrelsesmøder, derudover en løbende dialog.

Der har været flere møder med Næstved Havn (NH) angående konflikten med Nolds Havn. Her har NH været til stor hjælp, da de som udlejer kan skære igennem. NH har også givet tilladelse til at vi kan opføre 40 meter bro langs vor matrikel, det betyder at vi i alt har ca. 70 meter bro. Dette vil gøre både søsætning og optagning lettere. Hvis brinken udbedres inden efteråret vil den kunne være klar til optagningen i oktober.

Vi mangler stadig en løsning på brug af bedding og slæbested, men der arbejdes på det.

Skarøksen har modtaget 150.000,- kr. fra A.P. Møller-fonden, samt 200.000,- kr. fra Nordea-fonden til nyt tag samt øvrige reparationer på bådebyggeriet, stor tak til Carsten for det fine resultat med ansøgningerne. Uden disse donationer ville vi ikke kunne løfte opgaven, og bygningen ville fortsat forfalde.

Den lave tilbygning, som nu indeholder stålskabe og klodser med meget mere, fjernes. Det betyder at medlemmer som har genstande her skal fjerne det senest 1.5.23. Vi forventer at kunne forhøje den støbte sokkel mod Kanalen, for at forhindre fremtidige oversvømmelser af kaffestue og værksted. I forbindelse med renoveringen må medlemmerne forvente at blive bedt om at give en hånd.

Når bygningen så står færdig, har bestyrelsen fokus på vor udendørs plads. Efterhånden som økonomien tillader det, så vil der blive påført flere sten på området.

Skarøksen har et stabilt medlemstal, og med opgradering af bygning osv. bliver vi lidt mere positivt synlige på Kanalvejen. Det ville især være godt hvis vi kunne tiltrække nye unge medlemmer. Der er stor hjælpsomhed og en god tone blandt vore medlemmer, så det er en forening som nye hurtigt vil kunne føle sig velkommen i.

For bestyrelsen
René


© skarøksen.dk
SKARØKSEN Kanalvej 26 4700 Næstved Tlf. 5572 3404
Tilbage til indhold