Skarøksen

Gå til indhold

Velkommen til Skarøksen
En havn med hygge og atmosfære.

Kære medlem
 
Kontingent for 2021 kr. 450,- bedes venligst indbetalt senest 24.04.2021 til:
Danske Bank
Reg. Nr. : 1551
Konto: 8352860
Reference: Medlemsnr.  xxx
VIGTIGT !!!!. MEDLEMSNUMMER SKAL STÅ FØRST.

Har du bådplads i vandet 2021 kan pladsleje kr. 2.500 indbetales sammen med kontingentet.
Har du plads på land sommer 2021 kan pladsleje ligeledes indbetales sammen med kontingent. Pris som sidste år (eller samme som vinterleje).
Leje af skur kr. 100 kan ligeledes indbetales sammen med kontingentet.
 

Generalforsamling:

Vi har tidligere oplyst at generalforsamlingen 2021 i Skarøksen på grund af Covid-19 er udsat på ubestemt tid, men forventes afholdt den 20. maj 2021 kl. 19. i klubhuset i Kanalhavnen.
Lokalet er imidlertid optaget denne dag og datoen flyttes til 27. maj 2021 samme tid og sted. Der udsendes ikke ny indkaldelse med mindre datoen flyttes på grund af restriktioner.

Dagsorden i henhold til vedtægterne.
 
Forslag til dagsorden skal være bestyrelsen i hænde i skriftlig form senest 8 dage før generalforsamlingen.
Regnskab og endelig dagsorden vil være tilgængelig 7 dage før generalforsamlingen på foreningens hjemmeside.
 
På vegne af bestyrelsen
Søren Kamper
KassererVedr. vinterpladsen

 Hej Skipper.
 Kontakt for optagning og isætning: lundemand51@gmail.com
 
 Prisen for kran er 1500kr pr. båd og skal betales af alle der vil stå på pladsen.
 Skal indbetales senest xx/xx/xxxx på Reg nr. 1551 Konto nr. 4907521052.
 Beløbet dækker fællesudgifter til kranen for optagning og isætning.

Med venlig hilsen
 Lars
© skarøksen.dk
SKARØKSEN Kanalvej 26 4700 Næstved Tlf. 5572 3404
Tilbage til indhold