Skarøksen

Gå til indhold

Velkommen til Skarøksen
En havn med hygge og atmosfære.

Skarøksens generalforsamling afholdes fredag 24.3.2023 kl. 19 på Kanalvej 24 i Fladså Lystfiskerforenings klubhus.
 
Indkommende forslag til generalforsamlingen kan læses HER.
En års bretning fra Skarøksens formand kan læses HER.


Der indkaldes til generalforsamling i Skarøksen 24.3.2023  kl.19.

Dagsorden ifølge vedtægterne, vær opmærksom på at kandidater til formand og kasserer skal være bestyrelsen i hænde senest 3 uger før. Desuden skal indkomne forslag være bestyrelsen i hænde i skriftlig form senest 8 dage før generalforsamling.

Næste indvarsling udsendes mindst 14 dage før generalforsamling.

Bestyrelsen
Opdateret referater.

Referater fra bestyrelsesmøder for 2022 er blevet opdateret på medlemssiden.
Kontingent 2022 m.v.

Jeg er ved at etablere nyt regnskabssystem. Hvis du endnu ikke har modtaget opkrævning af kontingent kr. 500 for 2022 kan det indbetales til:

Danske Bank Reg.nr. 1551 Konto 8352860
Ref.:  ”Medlemsnummer” VIGTIGT

Medlemmer der har bådplads i 2022 samt eventuelt skur er ligeledes velkommen til at indbetale på kontoen. (Bådplads: 2750 kr, skur: 100 kr) Husk medlemsnummer.

Med venlig hilsen
Kasseren
© skarøksen.dk
SKARØKSEN Kanalvej 26 4700 Næstved Tlf. 5572 3404
Tilbage til indhold